O firmie

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne JK to kontynuacja działalności firmy Wytwórnia Sprzętu Medycznego i Rehabilitacyjnego założonej w 1979 roku przez mgr. Inż. Jana Krużyńskiego.

Początkowa działalność w zakresie przetwórstwa i wytwarzania artykułów z tworzyw sztucznych rozszerzona została o ślusarstwo produkcyjne i wytwarzanie wyrobów metalowych.

 W 1986 roku w Centralnym Ośrodku Techniki Medycznej w Warszawie zakupiono dwie licencje na uruchomienie produkcji szyn wyciągowo-rehabilitacyjnych kończyny dolnej (typu Tylmana-Grucy) i wózka pionizacyjnego dla chorych z urazami kręgosłupa.

 W marcu 1987 roku szyny i wózek nagrodzone zostały medalami za jakość, w 1986 roku w Centralnym Ośrodku Techniki Medycznej w Warszawie zakupiono dwie licencje na uruchomienie produkcji szyn wyciągowo-rehabilitacyjnych kończyny dolnej (typu Tylmana-Grucy) i wózka pionizacyjnego dla chorych z urazami kręgosłupa. 

Od 1986 roku do dnia dzisiejszego przez 30 lat działalności w dziedzinie medycyny, dostarczono sprzęt medyczny do ponad 400 szpitali.

W następnych latach została uruchomiona w oparciu o własne projekty i patenty RP (min. Na ramę wyciągową) produkcja wielu nowych wyrobów medycznych przeznaczonych dla Szpitali i odbiorców indywidualnych ...

 

więcej »