O FIRMIE

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne JK to kontynuacja działalności firmy Wytwórnia Sprzętu Medycznego i Rehabilitacyjnego założonej w 1979 roku przez mgr. Inż. Jana Krużyńskiego.

Początkowa działalność w zakresie przetwórstwa i wytwarzania artykułów z tworzyw sztucznych rozszerzona została o ślusarstwo produkcyjne i wytwarzanie wyrobów metalowych.

 W 1986 roku w Centralnym Ośrodku Techniki Medycznej w Warszawie zakupiono dwie licencje na uruchomienie produkcji szyn wyciągowo-rehabilitacyjnych kończyny dolnej (typu Tylmana-Grucy) i wózka pionizacyjnego dla chorych z urazami kręgosłupa.

 W marcu 1987 roku szyny i wózek nagrodzone zostały medalami za jakość, w 1986 roku w Centralnym Ośrodku Techniki Medycznej w Warszawie zakupiono dwie licencje na uruchomienie produkcji szyn wyciągowo-rehabilitacyjnych kończyny dolnej (typu Tylmana-Grucy) i wózka pionizacyjnego dla chorych z urazami kręgosłupa. 

Od 1986 roku do dnia dzisiejszego przez 30 lat działalności w dziedzinie medycyny, dostarczono sprzęt medyczny do ponad 400 szpitali.

W następnych latach została uruchomiona w oparciu o własne projekty i patenty RP (min. Na ramę wyciągową) produkcja wielu nowych wyrobów medycznych przeznaczonych dla Szpitali i odbiorców indywidualnych w tym:

 • łóżka ogólnoszpitalne,
 • łóżka rehabilitacyjne
 • Łóżka ortopedyczne
 • łóżka wielopozycyjne
 • łóżka pionizacyjne
 • wyposażenie łóżek szpitalnych: wysięgniki ręki, wieszaki infuzyjne, barierki boczne.
 • stoły pionizacyjne
 • rama ortopedyczna ze stali nierdzewnej z kompletnym wyposażeniem
 • szyna wyciągowo-rehabilitacyjna Tylamna-Grucy
 • szyna CPM z zestawem wyciągowym
 • szyna Brauna
 • aparat wyciągowy Sokołowskiego do nastawiania i zaopatrywania złamań kości przedramienia.

 

Wszystkie wyroby medyczne są oznakowane znakiem CE, spełniają wymagania zasadnicze ustawy o wyrobach medycznych, jak również Dyrektywy Unii Europejskiej.

Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Z poważaniem

Bartłomiej Krużyński