Rama wyciągowa JK-RWS

ZASTOSOWANIE

Rama wyciągowa standardowa typu JK-RWS jest wyrobem medycznym stanowiącym wyposażenie łóżka szpitalnego. Przeznaczona jest do zamontowania na łóżkach szpitalnych ogólnego przeznaczenia, przede wszystkim zaś na łóżkach przystosowanych do celów ortopedycznych i rehabilitacyjnych i łącznie ze standardowym wyposażeniem dodatkowym oraz pomocniczym osprzętem ortopedyczno – rehabilitacyjnym służy do wykonywania zabiegów leczniczych i rehabilitacji pacjenta.

 

BUDOWA I DZIAŁANIE

Rama wyciągowa wykonana jest w całości z rur i profili ze stali nierdzewnej polerowanej na wysoki połysk.  w skład ramy wchodzą cztery wsporniki pionowe wykonane z rury Ø 25 × 2 mm, dwa podgięte u góry, przykręcone śrubami do ramy leża przy wezgłowiu, dwa proste przykręcone śrubami przy szczycie w nogach, skręcone są u góry śrubami z ryglami poprzecznymi wykonanymi z profilu kwadratowego 30 × 30 × 1,5 mm. oba rygle połączone są dwoma rozstawionymi szeroko belkami wzdłużnymi i skręcone pokrętłami śrubowymi umożliwiającymi rozkręcenie  i skręcenie połączenia bez użycia narzędzi. w łóżkach, w których konstrukcji przewidziano tulejki przyspawane do ramy leża w jej narożach, wsporniki wyposaża się w odpowiednie czopy służące do obsadzenia wsporników w tych tulejkach, zaś wymiary gabarytowe ramy przystosowuje się odpowiednio do rozstawu wzdłużnego i poprzecznego  osi otworów tych tulejek.

 

WYPOSAŻENIE

Standardowe wyposażenie ramy stanowi: 6 łączników krzyżowych zamontowanych po jednym na czterech wspornikach pionowych i dwóch belkach wzdłużnych oraz dwa uchwyty rąk i wieszak do kroplówek zamontowane na tych belkach. W skład wyposażenia wchodzą również dwie rurki proste i rurka w kształcie litery „U” połączone z ramą za pomocą łączników krzyżowych, które służą do mocowania wchodzących w skład kompletu 2 bloczków wyciągowych i 2 zawiesi hakowych. Rura w kształcie litery „u” służy do wyprowadzania wyciągów poza obręb ramy leża wzdłuż osi podłużnej. do ustawiania w pożądanym miejscu ramy bloczków wyciągowych i zawiesi hakowych służą łączniki krzyżowe wiążące poprzeczne rurki proste bądź rurę w kształcie litery „u” ze wspornikami pionowymi i belkami wzdłużnymi, których położenie ustalane jest poprzez dokręcenie pokręteł śrubowych zamontowanych na stałe w łącznikach krzyżowych. Na ww. rury zakładane są bloczki wyciągowe, zawiesia hakowe i ewentualnie wieszak do kroplówek, których położenie ustala się również przez dokręcenie pokręteł śrubowych zamontowanych na stałe w tych elementach wyposażenia. Uchwyty rąk założone są na rury wzdłużne od strony wezgłowia a ich położenie i długość ustala się każdorazowo  w dostosowywaniu do potrzeb pacjenta. budowa ramy umożliwia powiększanie ilości ww. wyposażenia poprzez założenie dodatkowej ilości łączników krzyżowych na wspornikach pionowych i belkach wzdłużnych oraz zamontowanie na nich dodatkowych rurek poprzecznych do podwieszenia odpowiedniej do przeprowadzanych zabiegów leczniczych ilości bloczków i zawiesi hakowych. Przestrzenna konstrukcja ramy i jej bogate wyposażenie standardowe daje możliwość montowania i podwieszania na niej różnego rodzaju pomocniczego osprzętu ortopedyczno – rehabilitacyjnego stosowanego  w zabiegach leczniczych i rehabilitacyjnych.

 

MONTAŻ

 1. Przykręcić wstępnie dwa wsporniki podgięte do ramy leża od strony wezgłowia i dwa wsporniki proste od strony szczytu nóg.
 2. Zamontować na ww. wspornikach po jednym łączniku krzyżowym.
 3. Nałożyć od góry i skręcić wstępnie rygle poprzeczne.
 4. Zamontować między ryglami belki wzdłużne po uprzednim nałożeniu na każdą z nich łącznika krzyżowego  i uchwytu ręki od strony wezgłowia i skręcić wstępnie pokrętłem śrubowym.
 5. Zgrać optycznie podgięcia wsporników w płaszczyźnie jaką tworzą ze wspornikami prostymi.
 6. Dokręcić mocno wszystkie połączenia śrubowe uważając aby nastawy wsporników nie uległy naruszeniu.
 7. Zamontować dwie rurki proste i rurkę „u” z zawieszonymi na nich bloczkami i zawiesiami hakowymi na ramie za pomocą łączników krzyżowych w położeniach przewidzianych do planowanych zabiegów ortopedycznych lub rehabilitacyjnych.

 

Uwaga! Przy złączach śrubowych wszystkich wsporników z ramą podstawy zastosować podkładki poszerzane  i sprężyste pod łbami śrub, zaś przy połączeniu wsporników z ryglami podkładki zwykłe i sprężyste.

 

DANE TECHNICZNE - ZAKRES

 • rozstaw osi otworów do montażu L =1850 ÷ 2050 mm
 • długość górnych belek wzdłużnych (pomniejszona o podgjęcie wspornika) L – 220 mm
 • szerokość rozstawu otworów (w zależności od szerokości ramy łóżka) 770 ÷ 870 mm
 • wysokość ramy nad leżem 1100 mm
 • łączne obciążenie dopuszczalne uchwytów rąk - 750 N

 

Podstawowe wymiary ramy, takie jak długość i szerokość zależą od długości, szerokości i budowy łóżka,  do którego będą montowane.

 

MYCIE I DEZYNFEKCJA:

Czyszczenie i dezynfekcję ramy należy przeprowadzad razem z łóżkiem w terminach określanych w jego instrukcji obsługi, środkami zalecanymi przez producenta i dopuszczonymi do używania przez SANEPID.

PLIKI DO POBRANIA