Rama wyciągowa JK-RWT

ZASTOSOWANIE

Rama wyciągowa teleskopowa typu  JK–RWT to wyrób medyczny stanowiący wyposażenie łóżek szpitalnych. Przeznaczona jest do zamontowania  na dowolnych łóżkach szpitalnych wielopozycyjnych, zwłaszcza z napędem elektrycznym, których konfiguracja punktów mocowania wsporników pionowych ramy do elementów konstrukcyjnych łóżka jest zmienna. rama służy do wykonywania zabiegów leczniczych i rehabilitacji pacjenta.

 

BUDOWA I DZIAŁANIE

Rama wyciągowa wykonana jest w całości z rur i profili ze stali nierdzewnej polerowanej na wysoki połysk. W skład ramy wchodzą cztery wsporniki pionowe wykonane z rury Ø 25 × 2 mm, dwa podgięte u góry, przykręcone pokrętłami śrubowymi do dna tulejek osadczych podstawy leża przy szczycie wezgłowia a dwa proste przykręcone pokrętłami śrubowymi do dna tulejek osadczych segmentu podudzia przy szczycie nóg. Wsporniki podgięte i wsporniki proste skręcone są u góry pokrętłami śrubowymi z ryglami wykonanymi z rury okrągłej Ø 35 × 1,5, na które od strony wezgłowia z obu końców nasunięte są do ograniczników tulejki z przyspawanymi osiowo rurami wewnętrznymi a od strony nóg z nasuniętymi do ograniczników tulejkami, do których przyspawane są stycznie rury zewnętrzne tworzą dwie podłużne belki teleskopowe łączące rygle rurowe przednie i tylne. Dzięki pasowaniu obrotowemu miedzy ryglami a tulejkami belek wewnętrznych i zewnętrznych oraz pasowaniu suwliwemu między rurą wewnętrzną i zewnętrzną rurą przelotową możliwe jest skracanie i wydłużanie się tych belek w szerokim zakresie w zależności od konfiguracji leża i jego trzech ruchomych segmentów. W łóżkach, w których konstrukcji przewidziano tuleje osadcze przy podstawie i segmencie podudzia przy obsadzaniu w tych tulejach wsporników stosuje się odpowiednie tuleje redukcyjne zapewniające sztywne zamocowanie w nich wsporników. Zastosowanie  pokręteł śrubowych do  przykręcania wsporników do tulei łóżka i połączenia ich z ryglami umożliwia ich połączenie bez użycia narzędzi.

 

WYPOSAŻENIE

Standardowe wyposażenie ramy stanowią: łączniki krzyżowe Ø25/Ø25 zamontowane po jednym na czterech wspornikach pionowych i dwóch belkach wzdłużnych wewnętrznych, dwa łączniki krzyżowe Ø30/Ø25 zamontowane na dwóch belkach wzdłużnych zewnętrznych oraz dwa uchwyty rąk i wieszak do kroplówek zamontowane na belkach teleskopowych lub rurkach poprzecznych. w skład wyposażenia wchodzą również dwie rurki proste i rurka w kształcie litery „U” połączone z ramą za pomocą łączników krzyżowych, które służą do mocowania wchodzących w skład kompletu  2 bloczków wyciągowych i 2 zawiesi hakowych. Rura w kształcie litery „u” służy do wyprowadzania wyciągów poza obręb ramy leża wzdłuż osi podłużnej. do ustawiania  w pożądanym miejscu ramy bloczków wyciągowych i zawiesi hakowych służą łączniki krzyżowe wiążące poprzeczne rurki proste bądź rurę w kształcie litery „u” ze wspornikami pionowymi i belkami teleskopowymi, których położenie ustalane jest poprzez dokręcenie pokręteł śrubowych zamontowanych na stałe w łącznikach krzyżowych. Na ww rury zakładane są bloczki wyciągowe, zawiesia hakowe i ewentualnie wieszak do kroplówek których położenie ustala się również przez dokręcenie pokręteł śrubowych zamontowanych na stałe w tych elementach wyposażenia. Uchwyty rąk zakłada się na rury wzdłużne od strony wezgłowia a ich położenie i długość ustala się każdorazowo w dostosowywaniu do potrzeb pacjenta. budowa ramy umożliwia powiększanie ilości ww. Wyposażenia poprzez założenie dodatkowych łączników krzyżowych na wspornikach pionowych i belkach teleskopowych oraz zamontowanie na nich dodatkowych rurek poprzecznych do podwieszenia odpowiedniej do przeprowadzanych zabiegów leczniczych ilości bloczków i zawiesi hakowych. Przestrzenna konstrukcja ramy i jej bogate wyposażenie standardowe daje możliwość montowania i podwieszania na niej  różnego rodzaju pomocniczego osprzętu ortopedyczno – rehabilitacyjnego stosowanego  w zabiegach leczniczych i rehabilitacyjnych.

 

DANE TECHNICZNE - ZAKRES

 • rozstaw wzdłużny osi otworów tulejek osadczych wsporników - 1800 ÷ 2100 mm
 • szerokość rozstawu otworów  (w zależności od szerokości ramy łóżka) - 770 ÷ 900 mm
 • wysokość  wsporników ramy - 1100 ÷ 1300 mm
 • długość belek teleskopowych  wzdłużnych - 1100 ÷ 2400 mm
 • łączne obciążenie dopuszczalne uchwytów rąk - 750 N

 

Podstawowe wymiary ramy, takie jak długość i szerokość zależą od długości, szerokości i budowy łóżka,  do którego będą montowane.

 

MONTAŻ

 1. Ustawić łóżko w pozycji poziomej w najniższym położeniu.
 2. Nasunąć tulejki redukcyjne na końce czterech wsporników od strony dolnej i powciskać je w tuleje osadcze.
 3. Przykręcić wstępnie pokrętłami śrubowymi dwa wsporniki podgięte do ramy leża od strony wezgłowia i dwa wsporniki proste od strony szczytu nóg.
 4. Zamontować na ww. wspornikach po jednym łączniku krzyżowym Ø25/Ø 25.
 5. Nasunąć na rygiel tuleje z rurami wewnętrznymi belki teleskopowej do ograniczników, nałożyć go otworami na końce wsporników podgiętych i skręcić wstępnie pokrętłami śrubowymi a na każdą z tych rur nasunąć po jednym uchwycie ręki i łączniku krzyżowym Ø25/Ø25 oraz specjalną zaślepkę zewnętrzną z Ø30 z otworem i wcisnąć  w obie końcówki tych rur zaślepki wewnętrzne.
 6. Nasunąć na drugi rygiel tuleje z rurami zewnętrznymi belki teleskopowej do ograniczników, założyć na te belki zewnętrzne łączniki krzyżowe Ø30/Ø25 a następnie nasunąć na rury wewnętrzne aż do momentu zgrania otworów rygli z górnymi końcówkami wsporników prostych i po nasunięciu rygli na nie skręcić pokrętłami śrubowymi oraz nasunąć zaślepki zewnętrzne na końce zewnętrznych rur teleskopowych.
 7. Zgrać optycznie podgięcia wsporników w płaszczyźnie jaką tworzą ze wspornikami prostymi i dokręcić mocno wszystkie pokrętła śrubowe uważając aby nastawy wsporników nie uległy naruszeniu.
 8. Zamontować dwie rurki proste i rurkę „u” z zawieszonymi na nich bloczkami i zawiesiami hakowymi na  ramie  za  pomocą łączników  krzyżowych w  położeniach przewidzianych do planowanych zabiegów ortopedycznych lub rehabilitacyjnych.

 

MYCIE I DEZYNFEKCJA

Czyszczenie i dezynfekcję ramy należy przeprowadzad razem z łóżkiem w terminach określanych w jego instrukcji obsługi, środkami zalecanymi przez producenta i dopuszczonymi do używania przez SANEPID.

PLIKI DO POBRANIA